அண்ணா ஹசாரே – ஊழலுக்கு எதிரான காந்தியப் போராட்டம்

Posted: September 14, 2011 in அறிவிப்பு, கிழக்கு பதிப்பகம்
Tags: , , , , ,

Advertisements
Comments
  1. Mani says:

    இப்படி ஒரு கேடு கெட்ட ஒரு புத்தகத்தை நான் என வாழ்நாளில் வாங்கியதில்லை, வாசித்ததில்லை. முழுக்க பொய்யும் அவதூறூகளும் பக்கத்திற்கு பக்கம் வைத்து தைத்திருக்கிறார். ஐரோம் ஷர்மிளா வை இத்தனை கேவலபடுத்தி ஒரு பிரதி வெளியானதே இல்லை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s